КОСЕНЕ

Дискови косачки и дискови косачки с кондиционер

mow-icon

Косене

Точното подрязване на растенията, направено в точния момент е изключително важно за качествения фураж. Когато тревата е готова за косене, правилното оборудване и капацитет трябва да са под ръка, за да осигурят ефективен процес.